cover

打破沉默 - 任贤齐,杨紫,欧阳靖

打破沉默-任贤齐,杨紫,欧阳靖.mp3
[00:00.000] 作词 : 林乔/刘恩汛 [00:00.521] 作曲 :...
[00:00.000] 作词 : 林乔/刘恩汛
[00:00.521] 作曲 : 陈雪燃
[00:01.43]编曲:陈雪燃
[00:02.59]Rap作词:欧阳靖
[00:13.57]如果说那痛苦 是伤的纱布
[00:16.48]如果说那生才是死的追逐
[00:19.67]如猫和老鼠 隐藏证物
[00:23.00]破局之前游戏还没结束
[00:26.28]当那正义才是邪恶的遗嘱
[00:29.40]当那真才是假唯一的救赎
[00:32.20]面具之下 荒诞夺目
[00:34.67]再往前一步穿透迷雾劫数
[00:41.15]让风变成了惊呼
[00:44.57]激战爆发出
[00:47.45]对决的血路义无反顾
[00:51.28]啊
[00:53.11]打破沉默我说不
[00:56.28]就算危险多么刺骨 夹缝
[00:59.28]掀真相残酷
[01:02.59]啊
[01:04.72]打破命运我说不
[01:07.79]埋在胸膛最后抱负 发狠
[01:10.82]击碎了不服
[01:13.32]Rap:
[01:14.71]我相信世界上
[01:15.94]冇人唔想长命百岁
[01:17.59]享受人生乐趣生
[01:18.89]还嘅倒数总要面对
[01:20.51]为咗真相无论如何都要坚持落去
[01:23.55]为咗打破沉默就算系最后几句
[01:26.64]That's right I gota let the world know
[01:29.18]The power comes when the silence is broken
[01:32.22]You can run and you can hide but
[01:33.99]In the end no one is safe
[01:35.27]So until my dying breath I seek the
[01:37.10]Truth and live in faith
[01:39.21]让风变成了惊呼
[01:42.57]激战爆发出
[01:45.34]对决的血路义无反顾
[01:49.18]啊
[01:50.86]打破沉默我说不
[01:54.06]就算危险多么刺骨 夹缝
[01:57.15]掀真相残酷
[02:00.78]啊
[02:02.46]打破命运我说不
[02:05.58]埋在胸膛最后抱负 发狠
[02:08.63]击碎了不服
[02:10.86]Rap:
[02:11.25]任:
[02:12.58]拿什么掩盖若有罪终将坦白
[02:15.43]沉默的证人不说话
[02:16.90]也该给出一个交代
[02:18.74]拼凑回忆残骸
[02:20.03]The truth will come tonight
[02:21.96]人性可以完败
[02:23.20]可人心泯灭不了黑白
[02:24.69]杨:
[02:24.80]丑恶残缺凶悍腐坏
[02:26.63]我面色不改
[02:27.58]致命的周旋
[02:28.57]正把谜底一层一层解开
[02:30.49]子弹的转速
[02:31.47]转不出那片证据石沉的海
[02:33.48]勇敢拿起柳叶刀
[02:35.17]Let me fighting for life
[02:36.09]啊
[02:37.24]打破沉默我说不
[02:40.38]就算危险多么刺骨 夹缝
[02:43.43]掀真相残酷
[02:47.10]啊
[02:48.75]打破命运我说不
[02:51.75]埋在胸膛最后抱负 发狠
[02:54.91]击碎了不服
[02:56.60]制作人:陈雪燃/林乔
[02:57.79]监制:翟佳
[02:58.92]吉他:Jacob Boyd
[02:59.71]和声:Inga Roberts/陈雪燃
[03:00.94]监唱:耿潇微/吴子豪
[03:01.20]录音工程师:Jacob Boyd
[03:02.43]混音/母带:NEM Studios
[03:03.63]小型弦乐:NEM Studios Session Strings
[03:05.75]音乐制作发行:听见时代
展开