I Am Not Thuy Kieu - Hoang Thuy Linh
I Am Not Thuy Kieu-Hoang Thuy Linh.mp3
[00:00.000] 作词 : Thinh Kainz/Kata Tran [00:01.00...
[00:00.000] 作词 : Thinh Kainz/Kata Tran
[00:01.000] 作曲 : Thinh Kainz/Kata Tran
[00:10.744] Bao ngày không nói
[00:12.817] Người nơi đâu mất rồi
[00:16.146] Sao từng vui thế?
[00:18.038] Ân cần thế?
[00:19.097] Nhưng giờ lại thôi
[00:21.431] Em từng mong ngóng
[00:23.464] Một câu anh ngỏ lời
[00:26.689] Thật tâm anh có yêu không?
[00:31.776] Nếu anh cứ đi và tìm chốn xa lạ
[00:35.057] Nếu em cứ yêu và chờ anh ở nhà
[00:37.566] Nếu mai cách xa liệu anh có thấy vui?
[00:42.934] Nếu em cứ ngây khờ như ban đầu
[00:45.800] Vẫn tin dẫu đôi lần em ưu sầu
[00:48.651] Rồi anh vội mang ấm áp cho người khác?
[00:53.343] Em đây chẳng phải Thuý Kiều
[00:55.684] Dang thanh xuân chờ tình yêu anh
[00:58.635] Cho em nụ hôn, nhưng chẳng mong mình có nhau
[01:04.338] Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
[01:06.788] Nhưng em đâu liều mình yêu anh
[01:09.529] Xin anh rời xa, cho lòng em chút bình yên
[01:15.047] Huh-huh-huh-huhh
[01:17.250] Oh-babe-babe-babe-babe-babe
[01:20.100] Huh-huh-huh-huhh
[01:22.537] Oh-babe-babe-babe-babe-babe
[01:25.819] Huh-huh-huh-huhh
[01:28.276] Oh-babe-babe-babe-babe-babe
[01:31.710] Huh-huh-huh-huhh
[01:33.876] Oh-babe-babe-babe-babe-babe
[01:37.751] Anh đừng như thế
[01:40.137] Màu môi em úa tàn
[01:43.550] Đêm buồn ngơ ngác
[01:45.468] Trăng dù sáng
[01:46.738] Soi màu nhoè tan
[01:49.008] Em chỉ nhìn thấy
[01:50.919] Vầng trăng anh giữa trời
[01:53.664] Còn anh, thấy lấp lánh muôn sao
[01:59.579] Nếu anh cứ đi và tìm chốn xa lạ
[02:02.264] Nếu em cứ yêu và chờ anh ở nhà
[02:05.324] Nếu ta cách xa liệu anh có thấy vui?
[02:10.636] Nếu em cứ ngây khờ như ban đầu
[02:13.291] Vẫn tin dẫu bao lần em ưu sầu
[02:16.023] Thì anh không mang ấm áp cho người khác?
[02:20.701] Em đây chẳng phải Thuý Kiều
[02:23.091] Dang thanh xuân chờ tình yêu anh
[02:26.029] Cho em nụ hôn, nhưng chẳng mong mình có nhau
[02:31.087] Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
[02:34.094] Nhưng em đâu liều mình yêu anh
[02:36.894] Xin anh rời xa, cho lòng em chút bình yên
[02:42.242] Huh-huh-huh-huhh
[02:48.000] Huh-huh-huh-huhh
[02:52.999] Huh-huh-huh-huhh
[02:58.620] Huh-huh-huh-huhh
[03:04.461] Huh-huh-huh-huhh
[03:06.092] Oh-babe-babe-babe-babe-babe
[03:09.596] Huh-huh-huh-huhh
[03:12.000] Oh-babe-babe-babe-babe-babe
[03:14.961] Huh-huh-huh-huhh
[03:17.472] Oh-babe-babe-babe-babe-babe
[03:20.501] Huh-huh-huh-huhh
[03:22.793] Oh-babe-babe-babe-babe-babe
[03:26.029] Em đây chẳng phải Thuý Kiều
展开