Love of Ghosts - Hoang Thuy Linh
Love of Ghosts-Hoang Thuy Linh.mp3
[00:00.000] 作词 : Thinh Kainz/Kata Tran [00:01.00...
[00:00.000] 作词 : Thinh Kainz/Kata Tran
[00:01.000] 作曲 : Thinh Kainz/Kata Tran
[00:09.812] Từng đêm mơ
[00:11.942] Con tim em luôn đợi chờ
[00:15.000] Chàng nhà thơ
[00:16.372] Làm cho lòng em vui ngẩn ngơ
[00:19.226] Mùa thu sang
[00:21.440] Đông qua xuân ngắn hạ tàn
[00:24.274] Tình tịch tang
[00:25.783] Tình yêu nào đâu dễ dàng
[00:30.202] Người ta hoài đưa đón
[00:32.127] Trong khi em chẳng hề yêu
[00:35.017] Đừng nên làm như thế
[00:37.057] A-í-a anh à!
[00:39.810] Tại sao phiền như thế?
[00:41.841] Yêu em anh được gì đâu?
[00:44.778] Điều anh hằng mong muốn
[00:46.638] Ba má em sẽ buồn
[00:49.076] Anh ơi anh về đi
[00:51.266] Thiên linh linh Địa linh linh
[00:53.433] Anh đừng linh tinh xin hãy đi về
[00:56.248] Hai bên thông gia nhà em la, em vừa vu quy sáng nay rồi mà
[01:00.938] Anh ơi anh gì ơi anh đi về đi anh ơi đứng đây làm gì?
[01:05.543] Bao lâu em chưa hề yêu anh, anh về đi anh quay đầu là bờ
[01:30.039] Em có chồng rồi anh ơi
[01:32.000] Để nắm xôi cộng thêm con gà, em mời anh xơi
[01:34.209] Nhà anh có thổ địa rồi, nè anh về đi nhớ!
[01:37.000] Đâu phải muốn gì cũng được nên anh đừng làm như thế
[01:39.207] Nhà em không còn giữ ghế, cho anh ngồi đâu
[01:41.468] Chó dữ đã vào tư thế, anh ơi anh về mau
[01:43.738] Từ nay và về sau anh đừng ghé nữa nhớ!
[01:46.253] Ba hồn bảy vía xin anh đừng ghé nữa nhớ!
[01:49.107] Người ta thường hay nói
[01:51.528] Khó quá không được thì thôi
[01:54.369] Nhiều khi tình duyên tới
[01:56.054] Là ý do ông trời
[01:58.967] Đừng nên hoài trông ngóng
[02:01.423] Theo em không được gì đâu
[02:04.085] Điều anh hằng mong muốn
[02:06.000] Ba má em sẽ buồn
[02:08.309] Anh ơi anh về đi
[02:10.709] Thiên linh linh Địa linh linh
[02:15.264] Thiên linh linh Địa linh linh
[02:17.421] Anh đừng linh tinh xin hãy đi về
[02:20.061] Hai bên thông gia nhà em la, em vừa vu quy sáng nay rồi mà
[02:25.046] Anh ơi anh gì ơi anh đi về đi anh ơi đứng đây làm gì?
[02:29.640] Bao lâu em chưa hề yêu anh, anh về đi anh quay đầu là bờ
展开