cover

悬溺(翻自 葛东琪) - 宋南国

悬溺(翻自 葛东琪) -宋南国.mp3
[00:00.000] 作词 : 葛东琪 [00:00.870] 作曲 : 葛东...
[00:00.000] 作词 : 葛东琪
[00:00.870] 作曲 : 葛东琪
[00:01.740]悬溺 - 葛东琪
[00:02.670]词:葛东琪
[00:02.800]曲:葛东琪
[00:02.930]编曲:葛东琪
[00:03.290]混音:楚序
[00:04.370]翻唱:南豆
[00:31.650]我主张制止不了就放任
[00:38.340]这欲望与绝望之争
[00:44.790]余温她却喜欢过门
[00:50.530]临走呢
[00:52.300]还随手关了灯
[00:56.590]So funny
[00:57.330]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[01:00.460]Ya i ya i ya i ya i
[01:03.740]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[01:06.930]It's so funny ya i ya i
[01:09.830]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[01:14.020]Ya i ya i ya i ya i
[01:16.390]It's so funny ya i ya i ya i ya i ya
[01:20.370]Ya i ya i ya i ya i
[01:51.610]我主张克制不了就放任
[01:58.260]悬上该有的天真
[02:04.790]起伏在于喜怒哀乐
[02:10.390]松了绳
[02:12.320]大不了无人问
[02:17.110]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[02:20.520]Ya i ya i ya i ya i
[02:23.710]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[02:27.100]It's so funny ya i ya i
[02:30.320]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[02:33.880]Ya i ya i ya i ya
[02:36.680]It's so funny ya i ya i ya i ya i ya
[02:40.580]Ya i ya i ya i ya
[02:43.630]有什么话要说
展开