See Tình -抖音叮叮当当舞 (Dj-jin remix) - Dj-jin
[00:00.000] 作词 : Dj-jin
[00:01.000] 作曲 : Dj-jin
[00:02.000] 编曲 : Dj-jin
[00:23.471]Uầy uầy uây uây
[00:24.566]Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay
[00:27.175]Anh ơi anh à
[00:28.206]Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?
[00:30.863]Bae bae bae bae
[00:32.023]Em nói từ đầu baby can you stay
[00:34.696]Mai đi coi ngày
[00:35.775]Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?
[00:38.162]Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui
[00:41.880]Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười
[00:45.630]Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Điên điên lắm)
[00:48.906]Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
[00:50.780]Đem ngay vô nhà anh để thương!
[00:53.115]Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
[00:56.658]Tình tình tình tang tang tính
[00:58.290]Tang tình tình tình tang tang tang
[01:00.537]Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
[01:04.115]Tình đừng tình toan toan tính
[01:05.596]Toang tình mình tình tan tan tan tình
[01:11.301]Yah, yah
[01:14.012]Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
[01:18.733]Yah, yah
[01:22.090]Uầy uầy uây uây
[01:26.301]Yah, yah
[01:28.932]Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
[01:33.674]Yah, yah
[01:36.401]Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
[01:37.851]Tới đâu thì tới, tới đâu thì tới
[01:39.521]Em cũng chẳng biết tới đâu
[01:41.410]Nếu yêu là khó, không yêu cũng khó
[01:43.121]Em cũng chẳng biết thế nào
[01:45.202]Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm
[01:47.216]Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim
[01:48.985]Ấy ấy ấy chết em rồi
[01:50.753]Ấy ấy chết thật thôi
[01:53.061]Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui
[01:56.833]Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn
[02:00.561]Nếu em làm như thế trông em có hâm không? (Điên điên lắm)
[02:03.896]Đem ngay vô nhà thương, đem ngay vô nhà thương
[02:05.680]Đem ngay vô nhà anh để thương!
[02:08.112]Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
[02:11.610]Tình tình tình tang tang tính
[02:13.427]Tang tình tình tình tang tang tang
[02:15.561]Giây phút em gặp anh là em biết em see tình
[02:19.080]Tình đừng tình toan toan tính
[02:20.561]Toang tình mình tình tan tan tan tình
[02:26.178]Yah, yah
[02:28.896]Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
[02:33.649]Yah, yah
[02:36.353]Anh tính sao, giờ đây anh tính sao?
展开

本站独家珍藏音乐资源U盘热卖中~