cover

Ngay Tho (Remix) - 无忧

Ngay Tho (Remix)-无忧.mp3
[00:00.000] 作词 : 无忧 [00:00.000] 作曲 : 无忧 [0...
[00:00.000] 作词 : 无忧
[00:00.000] 作曲 : 无忧
[00:00.00]原唱:Tăng Duy Tân
[00:20.92]Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì và cho đến khi ta nhận ra
[00:29.78]Tình yêu giống một trò đùa dại khờ
[00:32.79]Hay anh quá ngây thơ khi tin vào em
[00:37.50]Cánh hoa phai tàn kìa tiếng mưa đang rơi
[00:42.61]Lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời
[00:47.25]Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ
[00:51.21]đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong hững hờ
[00:56.10]Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh
[01:01.09]Quên kìa giọng nói em còn vương vấn anh
[01:05.19]Thì thầm đâu đó lời nào bên tai vậy
[01:09.19]Là lời nói yêu em là người nói điêu
[01:13.64]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ
[01:17.74]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ
[02:05.16]Thời gian sẽ chẳng đợi chờ điều gì và cho đến khi ta nhận ra
[02:13.53]Tình yêu giống một trò đùa dại khờ
[02:17.24]Hay anh quá ngây thơ khi tin vào em
[02:21.46]Cánh hoa phai tàn kìa tiếng mưa đang rơi
[02:27.12]Lòng bỗng như chơi vơi càng nhớ em không rời
[02:31.80]Đã hơn hai giờ nhắm mắt nhưng không mơ
[02:36.33]đầu vẫn đang ngu ngơ chìm đắm trong
[02:40.12]Từng cuộc gọi mỗi tối làm sao anh
[02:45.20]Quên kìa giọng nói em còn vương vấn anh
[02:48.99]Thì thầm đâu đó lời nào bên tai vậy
[02:53.26]Là lời nói yêu em là người nói điêu
[02:57.69]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn mơ
[03:01.94]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn m
[03:06.36]Là do anh ngây thơ tưởng tình là cơn m
[03:14.33]
展开