Ladr. Kagok Madura Kalajengaken Palaran Dandhanggula Gedhong Kuning, Sinom Grandel, Pangkur Dudhakas... - Nn