Dạ Vũ 夜舞 - 虞姬&圈妹

Dạ Vũ 夜舞-虞姬&圈妹.mp3
[00:00.0]Dạ Vũ 夜舞 (抖音完整版) - 虞姬/圈妹 [00:0...
[00:00.0]Dạ Vũ 夜舞 (抖音完整版) - 虞姬/圈妹
[00:00.11]Lyrics by:Tăng Duy Tân
[00:00.14]Composed by:Tăng Duy Tân
[00:00.18]Remix:虞姬/圈妹
[00:00.24]Giữa đêm dài
[00:27.54]Khi màn đêm vừa buông
[00:30.39]Mưa vừa tuôn ở trên mái hiên
[00:32.09]Em vẫn cứ uống
[00:34.51]Sương còn vương hàng trăm nỗi đau như kéo em xuống
[00:38.52]Nơi vực sâu tận cùng trái tim khô cằn sỏi đá
[00:43.95]Chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu
[00:48.3]Sóng xô muồn trùng
[00:50.14]Dẩy đưa tháng năm yêu lần đầu
[00:52.45]Chưa từng cho phép suy tư
[00:54.84]Em không cho mình đau
[00:55.75]Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu
[01:00.61]Vì lỡ say trong một vòng tay ai
[01:04.11]Dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn
[01:09.24]Từ đó em không còn cần ai thương
[01:12.31]Giọt sầu ai vương
[01:14.87]Nước mắt em tuôn
[01:18.1]Giữa đêm dài
[01:56.08]Màn đêm ôm lấy em
[01:59.479996]Giữ em trong giấc mộng ngày còn ấm êm
[02:04.74]Một hàng mi lấm lem
[02:07.71]Ngả lưng bên nỗi buồn chẳng thể đong đếm
[02:12.7]Chân trời xa vắng đưa con tim em đi về đâu
[02:16.69]Sóng xô muồn trùng
[02:17.72]Dẩy đưa tháng năm yêu lần đầu
[02:21.23]Chưa từng cho phép suy tư
[02:23.09]Em không cho mình đau
[02:24.53]Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu
[02:29.55]Vì lỡ say trong một vòng tay ai
[02:32.52]Dành cả tương lai đổi lấy nỗi buồn
[02:38.22]Từ đó em không còn cần ai thương
[02:41.39]Giọt sầu ai vương
[02:43.35]Nước mắt em tuôn
[02:46.69]Giữa đêm dài
展开