cover

Manzilim∞ - Upuk

Manzilim∞-Upuk.mp3
[00:00.000] 作词 : Upuk [00:01.000] 作曲 : Upuk [0...
[00:00.000] 作词 : Upuk
[00:01.000] 作曲 : Upuk
[00:19.947]翻译:Huma
[00:10.947]Prod by Upuk
[00:11.947]Mix by Upuk
[00:12.947]hargiz tohtap kammidim我从未停止过
[00:14.946]arzuyum uzulmay kekilsa kanitim梦想着不停的挥动翅膀
[00:17.948]man pakat egizga xughuxla mahsitim我只想着翱翔
[00:21.198]arzuyum uzulmay kekilsa kanitim梦想着不停的挥动翅膀
[00:25.196]hargiz tohtap kammidim我从未停止过
[00:27.698]arzuyum uzulmay kekilsa kanitim梦想着不停的挥动翅膀
[00:30.446]man pakat egizga xughuxla mahsitim我只想着翱翔
[00:34.197]arzuyum uzulmay kekilsa kanitim梦想着不停的挥动翅膀
[00:36.697]pakatla san uqun mahsitim seni hox kelix只想着为了让你开心
[00:39.697]pakatla san uqun girdabtin tartip aqikix只想把你拉出深渊
[00:42.698]pakatla san uqun mahsitim seni hox kelix只想着为了让你开心
[00:45.946]pakatla san uqun magguga bahtlik kelix只想为了让你永远幸福
[00:48.948]kopla daydu sanmu amdi heli qog boldug 很多人说我已经长大了
[00:50.698]jik ixlani kodug经历了很多
[00:51.948]reallik aldida pakatla bax egix在现实面前除了低头之外
[00:53.697]uningdin baxkisinimu kodug你也见过呢些没低头的人的下场
[00:54.948]yaxlikig kiqiklik amdi san amalsiz yanila yuzlinisa turmuxugha你还年少 但还得去面对生活
[00:58.447]oyunni koy nasihitimni agla bommisa urisa pixanagha放下年少轻狂 听从劝告 否则会后悔
[01:01.698]hayatim ozumning tallixida apsus sila oylihandak bolammayma我的人生 选择会不如你们的意
[01:04.948]yolumda kanqa ketim putlaxtim nimixka silani korammayma在遇到挫折从未见过你们的身影
[01:07.948]tawlandim koqining yollirida karaghu ayning yorikida我已在漆黑的夜里炼就
[01:10.948]ozumga nasihat hay boldila yolugha kara aldigha kara劝自己还是往前看吧
[01:14.197]sinaklar aldida waz kaxmidim ixinima ozumning tahdiriga我相信自己的选择 从未放弃
[01:17.198]kiyinqiliklarha bax agmidim hatirlidim daptirimga我从未向苦难低头
[01:20.198]pursatni qig tutup qig tuttum guzalning kolini amdilikta我已抓紧了机遇并抓紧了她的手
[01:22.947]raziman hattaki muhabbat jenimni alsa man aldiha intilixka我愿意为爱奋不顾身
[01:25.697]man nurhun ketim quxlurumdin kulup oyhandim我也许多次从梦里笑着醒来
[01:28.698]nixanimha yattim aptapta qaykandim我已达到目的 沐浴着阳光
[01:31.948]man nurhun ketim kordum nurni bakla az kaldim我已许多次看到了光明
[01:34.947]qig tuttum man uning kolini billa ap magdim紧紧牵着她的手在前进
[01:39.200]hargiz tohtap kammidim从未停止过
[01:41.198]arzuyum uzulmay kekilsa kanitim梦想着不停的挥动翅膀
[01:44.198]man pakat egizga xughuxla mahsitim我只想着翱翔
[01:47.197]arzuyum uzulmay kekilsa kanitim梦想着不停的挥动翅膀
[01:50.697]pakatla san uqun mahsitim seni hox kelix只想为了让你开心
[01:53.697]pakatla san uqun girdabtin tartip aqikix只想把你拉出深渊
[01:56.697]pakatla san uqun mahsitim seni hox kelix只想为了让你开心
[01:59.448]pakatla san uqun magguga bahtlik kelix只想为了让你永远幸福
[02:02.948]kayta kayta izdinix mahsitim只想不停的思索
[02:05.948]yegilikka yuzlinix har ketim面对新颖的事物
[02:08.697]asta asta ilgirlixim alha suridu natijamni hamini慢慢的进步让我有了不少成就
[02:12.697]korup turdum koz aldimni bahansiri yoridi看着眼前慢慢的变光明
[02:15.448]erixtim natijiga amma untimayma ahrikni我获得了成就 但从未忘过它的痛
[02:18.448]xu wakit akkan tarla buradar taswirlimay boldi我就不说那时流的汗水了
[02:21.948]aldirmay uzdum attirgulni慢慢的摘下了玫瑰
[02:23.198]hux purak purkiti atparimni身边弥漫着它的香味
[02:24.949]baykidi guzulum mahsitimni她发现了我的心思
[02:26.449]taglidim uningha atirgulni我把玫瑰赠予了她
[02:27.698]issik wa sohak ay aqqik wa tatlik ay酸甜苦辣
[02:31.127]almlixip hattaki bazida passiplik kapliwaldi meni 交替着围绕了我 甚至负面的情绪
[02:33.626]gahida yokutup aklimni kilhan ixlirim hayran kaldurdu seni时而失去理智让你觉得惊讶
[02:36.875]god please otunay san din darhal kut kuzuwal meni求你赶快来救救我
[02:39.875]asta asta kadamlirimni tohtattim asta asta 慢慢的停止了我的脚步
[02:42.626]qaknihan nur koz aldimda bahansiri yekinlaxmakta眼前闪亮的一双眼 慢慢的变得清晰
[02:46.367]qig tuttum uning kolini billa ap magdim aldimha紧紧牵着她的手在前进
[02:49.867]magguga kilhan wadam我的诺言
[02:51.125]magguluk mahallag aldigda你永远的家在前方
[02:53.117]hargiz tohtap kammidim我从未停止过
[02:55.375]arzuyum uzulmay kekilsa kanitim梦想着不停的挥动翅膀
[02:58.116]man pakat egizga xughuxla mahsitim我只想翱翔
[03:01.116]arzuyum uzulmay kekilsa kanitim梦想着不停的挥动翅膀
[03:04.117]pakatla san uqun mahsitim seni hox kelix只想为了让你开心
[03:07.616]pakatla san uqun girdabtin tartip aqikix只想把你拉出深渊
[03:10.615]pakatla san uqun mahsitim seni hox kelix只想为了你开心
[03:13.367]pakatla san uqun magguga bahtlik kelix只想为了让你永远幸福
展开