cover

你照亮我的心 - 邓丽君

你照亮我的心-邓丽君.mp3
[00:00] 你照亮我的心 [00:08] [00:09] 蒋荣伊 词 [00...
[00:00] 你照亮我的心
[00:08]
[00:09] 蒋荣伊 词
[00:11]
[00:13] 邓丽君 演唱
[00:16]
[00:18] 世上还有谁在我心中
[00:21] 使我这样着迷
[00:26] 世上还有谁在我心中
[00:29] 永远让我挂念
[00:33]
[00:34] 我要向世界上每个人
[00:37] 宣布我的恋情
[00:40]
[00:42] 我要向世界上每个人
[00:45] 说出我的心意
[00:48]
[02:05][00:49] 你的眼睛 默默含情
[02:09][00:53] 深深打动我的心
[02:13][00:57] 你的风采 多么帅气
[02:17][01:02] 和你相遇
[02:20][01:04] 说不出有多么甜蜜
[03:02][02:25][01:09] 像阳光温暖我心
[03:06][02:29][01:13] 像月光照亮我心
[02:33][01:17] 愿今后两颗心串在一起
[02:38][01:22] 从今后永不分离
[02:41][01:25] 像阳光温暖我心
[02:45][01:29] 像月光照亮我心
[02:49][01:33] 愿今后两颗心串在一起
[02:54][01:38] 幸福伴着我 围绕着你
[03:10][03:00][01:44]
[01:46] 邓丽君:《你照亮我的心》
[02:03]
[03:15] ——END——
[03:25]
展开