cover

天才白痴梦(Live) - 周华健

天才白痴梦(Live)-周华健.mp3
[00:0.0]天才白痴梦 (Live) - 周华健 (Emil Wakin Cha...
[00:0.0]天才白痴梦 (Live) - 周华健 (Emil Wakin Chau)
[00:3.37]词:许冠杰/薛志雄
[00:6.74]曲:许冠杰
[00:10.12]人皆寻梦
[00:13.65]梦里不分西东
[00:17.09]片刻春风得意
[00:20.47]未知景物朦胧
[00:24.19]人生如梦
[00:27.72]梦里辗转吉凶
[00:31.25]寻乐不堪苦困
[00:34.73]未识苦与乐同
[00:40.39]天造之材
[00:43.55]皆有其用
[00:47.49]振翅高飞
[00:50.56]无须在梦中
[00:54.09]南柯长梦
[00:57.63]梦去不知所踪
[01:02.43]醉翁他朝醒觉
[01:07.73]是否跨凤乘龙
[01:14.35]Music
[01:64.32]天造之材
[01:69.55]皆有其用
[01:76.17]振翅高飞
[01:81.23]无须在梦中
[01:87.13]何必寻梦
[01:93.15]梦里甘苦皆空
[01:98.95]劝君珍惜此际
[02:04.72]自当欣慰无穷
[02:10.72]何必寻梦
[02:16.6]何必寻梦
[02:22.38]何必寻梦
[02:28.22]何必寻梦
展开