cover

Actually - Wan Thanakrit

Actually-Wan Thanakrit.mp3
[00:00.0]Actually - Wan Thanakrit [00:18.87]สิ่งหน...
[00:00.0]Actually - Wan Thanakrit
[00:18.87]สิ่งหนึ่งที่ใจไม่ควรฝันต่อ
[00:26.23]เพราะไม่อยากให้เธอเสียใจ
[00:33.3]ฉันนั้นแสนยินดี
[00:35.66]มากมายเท่าไร
[00:39.05]ได้เป็นคนที่รัก
[00:40.9]ที่เธอใฝ่ฝัน
[00:46.91]แตกต่างยังไง
[00:48.67]ก็พอเห็นอยู่
[00:54.54]ฉันไม่อยากให้ทนรับมัน
[01:01.73]คนที่เขาดีๆ
[01:03.74]มากมายกว่าฉัน
[01:07.74]พร้อมให้เธอเปิดชีวิตจริง
[01:14.76]ที่ถามว่าฉัน
[01:15.979996]ยังอยากรักเธออยู่ไหม
[01:21.55]ไม่รักใช่ไหม
[01:23.12]จึงปล่อยให้เธอจากไป
[01:28.62]ไม่พร้อมให้สองมือเปล่า
[01:31.03]ที่มีอยู่โอบกอดเธอไว้
[01:35.89]ขอให้เข้าใจ
[01:39.2]ที่ตรงนี้ไม่มีใครที่รักเธอ
[01:50.490005]บาดเจ็บกันไป
[01:52.229996]คงดีเสียกว่า
[01:58.14]ฉันว่าอย่ามาทนรักกัน
[02:05.14]ให้เรื่องนี้มันเป็นแค่เพียงความฝัน
[02:11.27]ฉันไม่มีอยู่ในเรื่องจริง
[02:50.13]ที่ถามว่าฉัน
[02:51.31]ยังอยากรักเธออยู่ไหม
[02:57.1]ไม่รักใช่ไหม
[02:58.48]จึงปล่อยให้เธอจากไป
[03:04.26]ไม่พร้อมให้สองมือเปล่า
[03:06.39]ที่มีอยู่โอบกอดเธอไว้
[03:14.81]ขอให้เข้าใจ
[03:17.85]ที่ตรงนี้ไม่มีใครที่รักเธอ
[03:25.65]รักมันยิ่งใหญ่
[03:28.61]อย่าให้ฉันมาทำลายชีวิตเธอ
展开