cover

你有什么可豪横的 - 张涵雨&梦小曦&秦考拉&谭乐乐

你有什么可豪横的-张涵雨&梦小曦&秦考拉&谭乐乐.mp3
[00:00.0]我就站在你面前豪横 (DJ越南鼓版) - 张杨可...
[00:00.0]我就站在你面前豪横 (DJ越南鼓版) - 张杨可可/梦小曦/秦考拉/谭乐乐
[00:00.78]词:张杨可可
[00:00.91]曲:张杨可可
[00:01.04]你有什么可豪横的
[00:01.99]我就站在你面前
[00:03.24]你看我几分像从前
[00:06.13]张松
[00:26.16]哦吗
[00:29.17]你有什么可豪横的
[00:31.17]哦吗
[00:32.04]No no
[00:32.95]哦吗
[00:33.86]No no
[00:34.77]哦吗
[00:35.63]No no
[00:36.51]哦吗
[00:37.36]No no
[00:38.47]我就站在你面前
[00:40.74]你看我几分像从前
[00:43.88]张松
[00:45.02]哦吗
[00:45.96]No no
[00:46.82]哦吗
[00:47.82]No no
[00:48.73]哦吗
[00:49.61]No no
[00:50.43]哦吗
[00:51.34]No no
[00:52.17]哦吗
[00:53.03]No no
[00:53.83]哦吗
[00:54.77]No no
[00:55.65]哦吗
[00:56.52]No no
[00:57.43]你有什么可豪横的
[00:59.54]Yes la
[01:01.08]Yes la
[01:02.77]Yes la
[01:04.4]Yes la
[01:06.09]Yes la
[01:12.01]你有什么可豪横的
[01:24.979996]我就站在你面前
[01:26.69]你看我几分像从前
[01:29.13]哦吗
[01:29.85]No no
[01:30.729996]哦吗
[01:31.68]No no
[01:32.58]哦吗
[01:33.39]No no
[01:34.369995]哦吗
[01:35.16]No no
[01:36.0]哦吗
[01:36.9]No no
[01:37.72]哦吗
[01:38.69]No no
[01:39.35]我就站在你面前
[01:41.25]你看我几分像从前
[01:53.86]你有什么可豪横的
[01:55.8]哦吗
[01:56.43]No no
[01:57.03]哦吗
[01:57.8]No no
[01:58.61]哦吗
[01:59.53]No no
[02:00.53]哦吗
[02:01.45]No no
[02:14.97]哦吗
[02:15.6]No no
[02:16.28]哦吗
[02:17.13]No no
[02:18.07]哦吗
[02:18.95999]No no
展开