cover

Zero Two Dance - DJ TikTok

Zero Two Dance-DJ TikTok.mp3
[00:00.000] 作词 : Kevin Sanjaya [00:01.000] 作曲...
[00:00.000] 作词 : Kevin Sanjaya
[00:01.000] 作曲 : Kevin Sanjaya
[00:04.221]Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
[00:07.857]Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
[00:11.402]Uống thêm vài ly đời mình chẳng mấy khi vui
[00:14.961]Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại
[00:19.122]Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng
[00:22.634]Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng
[00:26.326]Đừng nói chi mà mình uống đi
[00:33.305]1234231 hình như anh nói anh say rồi1234231
[00:41.101]1234231 hình như anh nói anh yêu em rồi1234231
[01:17.179]Đừng nói chi mà mình uống đi
[01:26.230]Đừng nói chi mà mình uống đi
[01:33.966]Tay em đang run run nhưng anh thì cứ rót đi
[01:41.672]Anh mà không nể em là khi mà anh không hết ly
[01:45.103]Uống thêm vài ly đời mình chẳng mấy khi vui
[01:48.562]Nốc thêm vài chai vì anh em chẳng mấy khi gặp lại
[01:52.922]Nơi đây đang xoay xoay thế gian đang xoay vòng
[01:56.198]Anh đang ở nơi đâu biết anh có thay lòng
[01:59.953]Đừng nói chi mà mình uống đi
[02:07.671]1234231 hình như anh nói anh say rồi1234231
[02:14.978]1234231 hình như anh nói anh yêu em rồi1234231
[02:26.275]123423
展开